Bosch air temperature sensor

€ 19,99

Bosch air temperature sensor